เข้าป. 1 สิงคโปร์ อาจไม่ต้องสอบ AEIS

ปกติแล้ว หากเราอยากเข้าเรียนที่สิงคโปร์ เรา(IS = International student) จะต้องสอบ Admissions Exercise for International Students (AEIS) หรือข้อสอบที่มีไว้สำหรับนักเรียนต่างชาติ ที่อยากเข้ามาเรียนที่สิงคโปร์ จะสามารถสอบ เพื่อเข้าได้ระดับชั้น ป.2 – .3 ได้

แต่หากเราอยากเข้าไปเรียนที่สิงคโปร์ตั้งแต่ป.1ละ?
สิงคโปร์จะมีการเปิดรับให้สมัคร Primary 1 registration for international students ได้ โดยจะรอให้เด็กนักเรียนที่เป็น Singaporean and Permanent residents ก่อน ส่วนของเรา จะสามารถลงทะเบียนได้ตอนประมาณต้นเดือน มิถุนายน ของทุกปี ซึ่งจะเรียกอันนี้ว่า Phrase 3 of the P1 Registration Exercise ค่ะ 

เด็กๆจะเริ่มสมัครได้ตอนน้องอายุ 6+ขวบ หรือนับจาก 6ขวบณ.วันที่ 1มกราคม ของปีชั้นการศึกษาที่จะเข้าเรียนค่ะ

ข้อมูลเพิ่มเติม
ลองดู Link ของ MOE ดูนะคะ
https://www.moe.gov.sg/primary/p1-registration/international-students

ส่วนน้องๆที่อายุเกินแล้ว ลองสอบ AEIS / S-AEIS กันดูค่ะ