Skip to content

J-PACT สอบเข้า Junior Colleges and Institutes

ระบบการศึกษาที่สิงคโปร์แบ่งเป็นเรียน ประถม ป. 1-6 ต่อด้วย ม. 1-4 แล้วเด็กๆเลือกที่จะเรียน Junior Colleges คือ 2ปี เทียบเท่าบ้านเราคือ ม.5-6 หรือ Polytechnics คือเรียน 3 ปี แล้วสอบเข้ามหาลัยค่ะ

krubell profile

ผู้เขียนเนื้อหา

ครูเบล

หากอยากเข้า Primary or Secondary เราจะสอบ Admissions Exercise for International Students (AEIS) หรือ S-AEIS
แต่หากเราจะเข้า Junior Colleges ที่สิงคโปร์ เราจะต้องสอบ J-PACT ค่ะ

J-PACT จะเป็นข้อสอบกลาง ที่เราสอบกัน แล้วเอาคะแนนนี้ไปยื้นเข้า Junior College and Millennia Institute   นั้นๆที่เราอยากเข้า โดยเราจะต้องมีอายุ 16 – 18 นับณ. 1January ของปีที่เราจะเข้าเรียน ถึงจะสมัครได้ค่ะ 

 

J-PACT จะเป็นข้อสอบสำหรับเด็กนักเรียนต่างชาติ และ Returning Singaporeans เท่านั้น หากน้องๆคนไหนที่เรียนอยู่ที่สิงคโปร์ตั้งแต่เล็กอยู่แล้ว เราสามารถเข้าคะแนน O’levelเรายื่น Junior College หรือ Polytechnics ได้เลยค่ะ

แล้ว J-PACT สอบอะไรบ้าง?

สอบคล้ายๆ AEIS คือ สอบ 2วิชา ภาษาอังกฤษ กับเลข เท่านั้น
เราจะสอบกัน 2 วัน โดยวันแรก เราจะสอบวิชา ภาษาอังกฤษ และอีกวัน ค่อยสอบเลขค่ะ
แล้วต้องบินไปสอบที่สิงคโปร์ด้วย

สอบแล้วเอาคะแนนไปยื่นที่ไหนได้บ้าง? 

สิงคโปร์จะมี Junior Colleges ทั้งหมด 19 ที่ และ 1 Centralized institute ( Millenia Institute

Junior Colleges จะเรียนกัน 2ปี แต่ Millenia Institute จะเรียน กัน 3 ปีก่อนเข้ามหาลัยค่ะ
19 Junior Colleges มีดังนี้ 

 1. Raffles Institution

 2. Hwa Chong Institution

 3. Victoria Junior College

 4. ACS Independent

 5. National Junior College

 6. Anglo-Chinese Junior College

 7. Temasek Junior College

 8. Catholic Junior College

 9. Nanyang Junior College

 10. St Joseph Institution

 11. St Andrew Junior College

 12. Anderson Junior College

 13. Jurong Junior College

 14. Tampines Junior College

 15. Pioneer Junior College

 16. Yishun Junior College

 17. Serangoon Junior College

 18. Meridian Junior College

 19. Innova Junior College      

ลองเอาชื่อเค้าไป Search หาข้อมูลดูนะคะ ว่าเราอยากเรียนที่ไหน 

หากอยากติว J-PACT ลองสอบถามและทักครูเบลได้เลยค่ะ