SAT Math เนื้อหาข้อสอบ และเทคนิคเตรียมตัวก่อนสอบ

ข้อสอบ SAT Math Practice Test

SAT Math คืออะไร

น้องๆ คงจะรู้จักข้อสอบ SAT กันแล้ว แต่ในบทความนี้เราจะมาพูดถึงข้อสอบ SAT Math ซึ่งคือหนึ่งในข้อสอบ SAT เป็นข้อสอบที่น้องๆ จะต้องสอบก่อนสำหรับการเข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นข้อสอบที่ใช้กันอย่างแพร่หลายทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศสำหรับหลักสูตรนานาชาติ โดยข้อสอบ SAT จะเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด แบ่งเป็นการทดสอบความสามารถด้านคณิตศาสตร์ และ ภาษาอังกฤษ ซึ่งในบทความนี้เราจะมาพูดถึงในส่วนของคณิตศาสตร์ หรือ SAT Mathematics กัน

ข้อสอบ SAT Mathematics คือ ข้อสอบที่วัดความถนัดในด้านคณิตศาสตร์ โดยข้อสอบจะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ให้ใช้เครื่องคิดเลขได้ และส่วนที่ห้ามใช้เครื่องคิดเลข ซึ่งจะมีคะแนนรวมทั้งหมด 800 คะแนน

SAT Math ส่วนที่ห้ามใช้เครื่องคิดเลข

ส่วนที่ห้ามใช้เครื่องคิดเลข มีโจทย์ทั้งหมด 20 ข้อ โดยน้องๆ จะมีเวลาทำ 25 นาที ในส่วนนี้ จะเป็นการคำนวนเบื้องต้น ไม่ซับซ้อนมาก จะเน้นเรื่องความเข้าใจในคณิตศาสตร์ หรือ การแก้ปัญหาด้วยตรรกะทางคณิตศาสตร์

SAT Math ส่วนที่ใช้เครื่องคิดเลขได้

ส่วนที่ใช้เครื่องคิดเลขได้ มีโจทย์ทั้งหมด 38 ข้อ มีเวลาทำ 55 นาที ข้อสอบส่วนนี้จะเริ่มมีความซับซ้อน ตัวเลขที่ต้องใช้คำนวนจะเยอะขึ้น บ้างเรื่องจะเกี่ยวกับกราฟ ซึ่งน้องๆ ที่มีเครื่องคิดเลขแบบ Graphical Calculator ก็สามารถนำเข้าไปได้

หากเทียบเนื้อหาวิชาเลขในประเทศไทย โดยรวมแล้วข้อสอบคณิตศาสตร์จะไม่ค่อยยากมากหากน้องๆ มีพื้นฐานคณิตศาสตร์มาบ้างแล้ว เพราะเด็กไทยจะค่อนข้างถนัด Math มากกว่าในส่วนของ Reading และ Writing

แต่อย่างไรก็ตาม แนะนำให้น้องๆ เตรียมตัวให้พร้อม และทำโจทย์ให้เยอะก่อนลงสนามสอบ เพื่อให้คุ้นเคยกับรูปแบบคำถาม โดยเฉพาะเรื่องเวลา เพราะในส่วนที่ห้ามใช้เครื่องคิดเลข น้องๆ จะมีเวลาเฉลี่ยข้อละ 1 นาทีเท่านั้น และในส่วนที่ให้ใช้เครื่องคิดเลขได้ จะมีเวลาเฉลี่ยข้อละ 1 นาทีครึ่งเท่านั้น ดังนั้นต้องมีสติให้ดี และห้ามเสียเวลากับข้อใดข้อหนึ่งนานเกินไป เพราะอาจจะทำให้ไม่มีเวลาทำข้อหลังๆ ซึ่งอาจจะเป็นข้อที่เราถนัดก็เป็นได้

SAT Math ข้อสอบ
SAT Math (ภาพโดย collegeboard.org)

3 เนื้อหาหลัก ของข้อสอบ SAT Mathematics

ข้อสอบ SAT ในส่วนของการวัดความถนัดด้านเลขนั้นจะแบ่งเป็น 3 เนื้อหาหลักๆ ดังนี้

Algebra

ส่วนนี้จะเป็นเนื้อหาที่ทดสอบความเข้าใจในแก่นของ Algrbra โดยคำถามบางส่วนจะเกี่ยวข้องกับ Linear Equation เช่น การแก้สมการ Linear Equation แบบ 1 ตัวแปร และ 2 ตัวแปร รวมถึงความสัมพันธ์ของสมการ และกราฟเส้นตรง

Passport to Advanced Math

ในส่วนนี้จะเริ่มเป็นระดับ Advance ขึ้น เพื่อต้องการทดสอบว่าเรามีพื้นฐานพอที่จะเรียนรู้คณิตศาสตร์ในระดับที่สูงขึ้นมากน้อยแค่ไหน ซึ่งเนื้อหาในส่วนนี้จะเป็นโจทย์ที่ซับซ้อนขึ้น ต้องวิเคราะห์ข้อมูล และตัวเลขมากขึ้น รวมไปถึง Polynomials Functions, Exponential Functions และ Absolute Value Equations เป็นต้น

Problem Solving and Data Analysis

เนื้อหาส่วนนี้จะเน้นการทดสอบการใช้ความรู้ด้านคณิตศาสตร์มาวิเคราะห์ และแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน โดยอาจจะเป็นโจทย์ที่อิงกับเรื่องราวรอบๆ ตัว หรือเป็นการให้ข้อมูลมาวิเคราะห์ด้านสถิติต่างๆ เป็นต้น

ซึ่งในข้อสอบจะไม่ได้ระบุว่าข้อไหนคือเนื้อหาประเภทอะไร การเตรียมตัวให้พร้อม รวมถึงการทำ SAT Practice Test จึงเป็นสิ่งสำคัญ

ทักษะทางคณิตศาสตร์ที่ต้องเตรียมพร้อมก่อนสอบ

ทักษะหลักๆ ที่ครูเบลอยากให้น้องๆ เตรียมตัวให้ดี และให้แม่นก่อนสอบมีอยู่ 6 เรื่องด้วยกัน น้องๆ คนไหนที่กำลังมองหา SAT Mathematics Practice Test หรือตัวอย่างข้อสอบ แนะนำให้ดูว่ามีเนื้อหาเหล่านี้ครบถ้วน

  1. Statistic and Analysis: เรื่องการวิเคราะห์ และ สถิติ ส่วนมากจะมาเป็นชุดตัเลข ชุดข้อมูล หรือ Data ให้น้องๆ สรุป หรือวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านั้น
  2. Linear: เรื่องสมการเส้นตรง
  3. Exponential: สมการ Exponential
  4. Ratio / Proportion: เรื่องสัดส่วน
  5. Percentage: เรื่องร้อยละ หรือเปอร์เซ็นต์
  6. Probability: เรื่องความน่าจะเป็น โดยอาจจะมีโจทย์ และให้น้องๆ ลองคิดความน่าจะเป็นของ Case ในข้อสอบ

แต่ละเรื่องก็อาจจะเป็นโจทย์แบบ Algebra ทั่วๆ ไป หรืออาจจะเป็นแบบ Advanced ก็ได้ ซึ่งเวลาสอบจริง หากข้อไหนที่คิดว่าทำไม่ได้แน่ๆ แนะนำให้ข้ามไปทำข้อที่ทำได้ก่อน หากมีเวลาค่อยกลับมาดูอีกครั้ง แบบนี้จะช่วยให้น้องๆ ไม่เครียดกับการจดจ่ออยู่ที่ข้อใดข้อหนึ่ง และไม่เป็นการใช้เวลากับข้อใดข้อหนึ่งเยอะเกินไป

อย่างไรก็ตาม การทำโจทย์เตรียมพร้อมก่อนสอบนั้นสำคัญมาก ต้องลองทำโจทย์เยอะๆ ข้อไหนทำไม่ได้ให้ลองจดเอาไว้ว่าเป็นเรื่องไหนใน 6 ข้อ จะได้รู้ว่าเรายังอ่อนเรื่องไหน จะได้ฝึกฝนทำโจทย์เรื่องนั้นให้มากขึ้น

ข้อสอบ SAT เปิดให้สอบปีละ 4 ครั้ง น้องๆ ควรวางแผนสมัครล่วงหน้าพอสมควร เพราะสนามสอบจะเต็มเร็วมาก โดยเฉพาะในกรุงเทพ และที่สำคัญ ควรเตรียมตัวให้ดีก่อนไปสอบจะฝึกภาษาอังกฤษด้วยตัวเองหรือหาที่เรียนเพิ่มก็ได้ เพื่อที่จะได้คะแนนตามที่คาดหวัง และไม่ต้องสอบซ้ำหลายรอบ

หากน้องๆ กำลังสอบ SAT เพื่อไป เรียนสิงคโปร์ หรือเรียนมหาวิทยาลัยต่างๆ ต้องการให้ครูเบลช่วยติวให้ หรืออยากขอคำแนะนำจากครูเบล สามารถสอบถามครูเบลได้เลยค่ะ

สอบถามข้อมูลจากครูเบล

ผู้ปกครอง และน้องๆ ที่สนใจ สามารถแชทคุยกับครูเบลได้เลยนะคะ